เด็ด ๆ อายุต่ำกว่าเกฑณ์ให้ถอยไปพวกผู้ใหญ่จะโชว์ skill ให้ดู

Comments are closed.